събота, 1 февруари 2014 г.

История на пчеларството

История на пчеларството е толкова стара, колкото и историята на човека, а отглеждането на пчели е една от най старите професии на света. В легендите и преданията на всички народи от древността се споменават пчелите и получени от тях продукти - пчелен мед, пчелен восък, прополис. От събирач на див мед в случайно открити хралупи, човекът много скоро започва сам да отглежда пчели.


Многобройни исторически данните говорят, че пчеларството е било доста развито в древен Египет, особено покрай река Нил. Египтяните използвали кошери от изпечена глина, а също и кошери изплетени от клонки и измазани с глина - подобни на нашите тръвни. Подобни на тръвните кошери продължават да се използуват и до днес в Иран, Афгаснитан и Турция. Макар и вече много рядко, все още се използват и в България, особено в района на Попово и Разград.


Исторически доказателства от преди 6000 години египтяните не само са отглеждали пчели, но са практикували и подвижно пчеларство. С големи тръстикови салове те транспортирали глинените кошери към горното течение на река Нил в периода на цъфтеж на растенията в този регион и после ги връщали обратно, заедно със събрания мед. В древен Египет, медът и пчелните продукти са били толкова високо ценени, че всички египетските фараони са имали титлата " Цар на пчелите ". Пчелата е присъствала и на герба на фараона, а след неговата смърт - и на гроба му.


Пчели са отглеждали древните скити, сармати, славяни. Данни за добре развито пчеларство в древността има и за Индия, Персия, Асирия и Балканския полуостров.

Исторически и археологически източници твърдят, че в древни времена пчеларството е било особено добре развито в Палестина, където много пчелни семейства са били отглеждани в специални ниши в скалите. В един текст се споменава, че в особено горещи дни медът се разтопявал и започвал да се стича надолу по скалите.

Смята се, че подобен метод на отглеждане на пчели в скални ниши са прилагали и траките.

За пчеларство в древна Елада и на Балканския полуостров говорят Омир (IX век пр.н.е. ), Хезиод ( VIII в. пр.Хр.) и други древни автори, като споменават именно плетените и измазани с глина кошери, които са известни и до днес.( Перикъл , 429 ) споменава, че само в една малка гръцка колония в Атика е имало над 20000 кошера. Медът и восъкът са били широко и разнообразно използвани в домакинството от онова време. В съчиненията на Аристотел ( 384-322 пр. Хр. , са описани в подробности живота на пчелните семейства, развитието на пчелите от яйце до възрастно насекомо и т.н., както и тогавашните техники на пчеларство. Аристотел пише за три вида пчелен восък.

Медът и восъкът били една от най търсените стоки с които гръцките колонии търгували по бреговете на Черно и Азовско море.

Пчеларството е изключително добре развито и в древния Рим, било е почитана и уважавана професия дотолкова, че дори много знатни римски патриции са развъждали пчели. Сред тях са Катон Стари и Плиний . Римският учен Варон ( 117-27 г. пр.н.е.) в своя трактат "За земеделието ", описва подробно основните правила за развъждане на пчели, изработка на кошери и разяснява полезните качества и свойства на пчелните продукти.

Сведения за транспортиране на кошери с кораби от континента към средиземноморските островите където пролетта и цъфтежа са по ранни има и при елините и при римляните.

От Рим пчеларството се разпространява в многоборойните римски колонии в Северна и Северозападна Европа.

Древните келти толкова ценели меда, че дори го използвали като разменно платежно средство.

Няма коментари:

Публикуване на коментар