четвъртък, 12 октомври 2017 г.

Есенни слънчогледи и есенни пчелички - 12.10.2017 г.

Дали събират само прашец или има и нектар ?