четвъртък, 23 април 2015 г.

Строителна рамка с пчелно и търтеево пило - 23.04.2015 г.

На тази строителна рамка горната ( в случая лявата половина ) майката е снесла търтеево пило,  а в долната ( дясната ) половина пчелно пило. Изрязваме и отстраняваме търтеевото пило и като превенция в борбата с акара, а и за добиване на пчелен восък.


Няма коментари:

Публикуване на коментар