сряда, 14 септември 2016 г.

Слънчоглед в землището на село Ветринци - 14.09.2016 г.

Слънчогледът в землището на село Ветринци, община Велико Търново е готов за жътва. Не знам доколко този сухоустойчив сорт е високодобивен ( като му гледам дребничките пити ), не го знам и доколко е високомаслодаен. Но като медоносно растение няма нищо общо със старите, емблематични за пчеларството сортове, които в нашия край вече не се сеят. Според агрономите, колкото по сухоустойчиво е едно растение, толкова по малко нектар отделят цветовете му. При засети 6 - 7 000 декара, присъствието му в меда на околните пчелини е едва доловимо. Заедно с други пчелари забелязваме, че пчелите го пренебрегват заради нацъфтели ливадни треви и друга, очевидно по медоносна растителност. Другият проблем, е че арендаторите засяват цялата площ едновременно, и от там едновременно цъфти и едновременно прецъфтява и пчелите нямат достатъчно време за опрашване и паша.


Няма коментари:

Публикуване на коментар